• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử UBND huyên Văn Yên!
 
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND VÀ BAN TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN VĂN YÊN
Ngày xuất bản: 03/03/2017 3:24:00 CH

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND VÀ BAN TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN VĂN YÊN

 

STT

Thời gian

Cơ quan tiếp công dân

Địa điểm

Ghi chú

1

- Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết)

   + Buổi sáng: Từ 7h30p đến 11h30p

   + Buổi chiều: Từ 13h00p đến 17h00p

Ban tiếp công dân huyện Văn Yên

Phòng tiếp dân

 

2

- Ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ, lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc liền kề),và tiếp đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết theo quy định.

- Đ/c Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy

- Đ/c Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện

Phòng tiếp dân

 

 

  • Số điện thoại thường trực và hộp thư điện tử của Ban tiếp công dân huyện

-          Số điện thoại: 02163 835 585

-          Hộp thư điện tử: bantcdvanyen@gmail.com

 

  • Số điện thoại và hộp thư điện tử của Đ/C Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy

-          Số điện thoại: 0913 348 789

-          Địa chỉ hộp thư điện tử:

  • Số điện thoại và hộp thư điện tử của Đ/C Vũ Quang Hải- Chủ tịch UBND huyện

-          Số điện thoại: 0912 966 008

-          Địa chỉ hộp thư điện tử: vuquanghai@yenbai.gov.vn

  •  

    Số điện thoại và hộp thư điện tử của Đ/C Lê Quang Đạo -  Trưởng ban tiếp công dân

-          Số điện thoại: 0947 533 165

-          Địa chỉ hộp thư điện tử: daotnmtvanyen@gmail.com

 

  • File đính kèm

-          Quyết định số 1024/QĐ-UBND về Kiện toàn Ban tiếp công dân huyện Văn Yên (tải về tại đây)

-         Thông báo số 164/TB-BTCD về Lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện Văn Yên (tải về tại đây)